ROBÍME MAXIMUM PRETO, ABY BOLO DOSTATOK LYŽIARSKEJ VÝSTROJE 🙂

!! PRENAJMITE SI KOMPLETNÚ LYŽIARSKU VÝSTROJ OD 70,-€ NA CELÚ SEZÓNU !!

TRVANIE LYŽIARSKEJ SEZÓNY 01.11.2022 - 30.04.2023

!! Najlepšie riešenie pre deti !!

Už nemusíte kupovať deťom každý rok novú výstroj ! Vždy budú mať tú správnu veľkosť lyží a topánok. Nielen že sa im vďaka tomu bude dobre jazdiť, s výbavou na mieru sa tiež výrazne znižuje riziko úrazov!

pozicovna cennik 2022-2023

VÝSTROJ PRE DOSPELÝCH ŠTANDARD: výstroj strednej kategórie, hodnota kompletu výstroje neprevyšuje sumu 300,-€

LYŽE ŠTANDARD: cena do 165,-€  vrátene, LYŽIARKY ŠTANDARD: cena do 85,-€ vrátane

VÝSTROJ PRE DOSPELÝCH PROFI: výstroj top kategórie, hodnota kompletu výstroje prevyšuje sumu 300,-€

LYŽE PROFI: cena nad 185,-€  vrátene, LYŽIARKY PROFI: cena nad 95,-€ vrátane

VÝHODY

Každý rok nový model, Ušetríte za servis, Ušetríte za nastavenie viazania, Hygienicky ošetrená lyžiarska obuv, Šetríte čas – zájdete k nám len raz za rok. Ideálne pre obstaranie detského vybavenia - deti budú mať stále správnu veľkosť!

PODMIENKY ZAPOŽIČANIA

 • doklad totožnosti
 • platba za požičovné a záloha je možná iba v hotovosti a platí sa pri vyzdvihnutí výstroja
 • REZERVÁCIA

 • ROBÍME MAXIMUM PRETO, ABY BOLO DOSTATOK LYŽIARSKEJ VÝSTROJE NA ZAPOŽIČANIE
 •  
 • !! nie je možné si zarezervovať výstroj !!
 • !! výstroj sa dopredu neskúša a neodkladá !!
 • ak plánujte krátkodobé zapožičanie (3 až 7dní) tak si prídite pre výstroj 1 deň pred odchodom na lyžovačku
 • !! odporúčame celosezónny prenájom !!

POŠKODENIE

 • bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú započítané v cene požičania
 • predmet nájmu je pred nájomcom riadne skontrolovaný a nastavený riadne vyškoleným zamestnancom prenajímateľa pred jeho odovzdaním do nájmu. V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu. Nájomca podpisom zmluvy preberá predmet nájmu v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu zmluvy a svojím podpisom potvrdzuje, že si predmet nájmu riadne skontroloval
 • ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu tak sa cena opravy škody sa odpočíta z finančnej zábezpeky zloženej nájomcom
 • v prípade vážneho poškodenia predmetu nájmu má prenajímateľ právo neprevziať daný predmet nájmu a požadovať od nájomcu plnú výšku ceny predmetu nájmu 

Naša výstroj je vždy pripravená na dokonalý športový zážitok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok zapožičania.
Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z