!! CHOĎTE NA LYŽOVAČKU PRIPRAVENÍ !! POŽIČAJTE SI VÝSTROJ U NÁS !!

!! PRENAJMITE SI KOMPLETNÚ LYŽIARSKU VÝSTROJ OD 65,-€ NA CELÚ SEZÓNU !!


!! Najlepšie riešenie pre deti !!

Už nemusíte kupovať deťom každý rok novú výstroj ! Vždy budú mať tú správnu veľkosť lyží a topánok. Nielen že sa im vďaka tomu bude dobre jazdiť, s výbavou na mieru sa tiež výrazne znižuje riziko úrazov.

pozicovna

VYSVETLIVKY

VÝSTROJ PRE DOSPELÝCH ŠTANDARD: výstroj strednej kategórie, hodnota kompletu výstroje neprevyšuje sumu 270,-€

VÝSTROJ PRE DOSPELÝCH PROFI: výstroj top kategórie, hodnota kompletu výstroje prevyšuje sumu 270,-€

KOMPLET VÝSTROJ: lyže, lyžiarky, prilba a palice

SEZÓNA: doba trvania 01. október- 30.apríl

VÝHODY

Každý rok nový model – je len na Vás, čo si vyberiete

Ušetríte za servis – každý výstroj servisujeme na našich strojoch zn. Reichmann

Ušetríte za nastavenie – nastavenie je už v cene zapožičania

Hygienicky ošetrená obuv

Šetríte čas – zájdete k nám len raz za rok

Ideálne pre obstaranie detského vybavenie

ZAPOŽIČANIE

Pre zapožičanie je nutné predložiť minimálne jeden platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas).
Športová výstroj sa požičiava na dobu určitú. Doba zapožičania je záväzná z dôvodu ďalších rezervácií.
Pri zapožičaní sa skladá záloha v hotovosti vo výške 50% hodnoty výstroja. Výška zálohy je stanovená v konkrétnej nájomnej zmluve. Zálohu vraciame pri riadnom vrátení zapožičanej výstroje. Platbu zálohy prijímame len v hotovosti.
Pri omeškanom vrátení je záloha krátená o doplatok nájomného.
Pri predčasnom vrátení sa zostávajúca časť nájomného zaplatená do riadneho termínu účtuje 50% z každého dňa.

POŠKODENIE VÝSTROJE

Zapožičanú výstroj si pri prevzatí dôkladne skontrolujte! V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu!
Pokiaľ bude zrejmé, že zapožičaná výstroj bola nesprávne používaná, zákazník zodpovedá v plnej výške za spôsobenú škodu.
Prevádzkovateľ má v tomto prípade právo použiť zálohu na opravu alebo náhradu poškodeného materiálu. Bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú hradené požičovňou.

Naša výstroj je vždy pripravená na dokonalý športový zážitok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok zapožičania.
Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z