Technologický postup

Čistenie sklznice
   - sklznicu očistíme chemicky od zbytkov starých voskov a mechanicky brúsnym pásom

Oprava sklznice
   - natavenie polyethylénu 
   - vyseknutie a vlepenie novej sklznice

Základné prebrúsenie
   - prebrúsenie opravenej sklznice,odstránenie nataveného polyethylénu zarovnanie do roviny

Uhlovanie bočnej hrany
   - bočnú hranu nabrúsime na uhol v rozsahu 89° až 85°  tiež podľa typu lyže a výkonnosti lyžiara

Tuning spodnej hrany
   - hrana sa zo spodu lyže prebrúsi v smere špička-päta s odklonom 0,5°až 1,5° a zároveň sa odstráni zbytok materiálu po bočnom brúsení

Impregnácia a leštenie
   - na záver sa sklznica naimpregnuje horúcim voskom a po vychladnutí sa preleští pomocou nylonových kartáčov

!! PRENAJMITE SI KOMPLETNÚ LYŽIARSKU VÝSTROJ OD 70,-€ NA CELÚ SEZÓNU !!